Fantastisch Jubileumweekend

1

 

2

Het was een schitterend en gedenkwaardig Jubileumweekend 80 jaar Valk in Grou !

De Valk bestaat dit jaar 80 jaar, en dat moest worden gevierd! Afgelopen weekend op 14 en 15 september hadden zich 40 Valken ingeschreven voor dit evenement.

Het was in Grou dan ook een prachtig evenement met op zaterdag twee  'gewone' wedstrijden (waarvan er 1 gezeild kon worden).Bij onze wedstrijden kunnen ook Valken zonder geldige meetbrief meedoen, een ideale mogelijkheid om eens van het wedstrijdzeilen te proeven. Voor de minder ervaren zeilers is er een B-groep die zonder spinnaker vaart.

Aan het eind van de dag vond er een demonstratierace plaats tussen een 16m2, een 30m2 en een Bruynzeel-Valk. Waarom? Omdat dat 80 jaar geleden ook is gedaan in Grou. Doordat de Valk toen won werd de Valk door het KVNWV en de NNWB in 1940 toegelaten als invitatie-klasse. Er was weinig wind maar het leverde prachtige plaatjes op, iedereen kon het vanaf de steiger bij Hotel Oostergoo volgen.

Zaterdagavond genoten wij met 85 gasten van het Valkenbuffet in Hotel Oostergoo,  in aanwezigheid van oud-Valkenzeilers(ster), Jacoba van Beieren leden van het eerste uur en ere-leden van de Valkenklasse Organisatie. 

De zondag verzamelden zich ruim 100 gasten voor de koffie met cake bij Jachtwerf Albert Wester.
Na het palaver hesen zij de zeilen voor de 9e Princenhoftocht, een prachtige toertocht vanaf Grou, door de Kromme Ee naar De Veenhoop, vervolgens naar Eernewoude, aanleggen voor de gezamenlijke lunch bij hotel Princenhof en dan weer terugzeilen naar Grou. Hier werd het weekend afgesloten met een borrel en prijsuitreiking bij Jachtwerf Albert Wester. 

Foto's van Eize Hoekstra en een filmreportage van Watersport TV kunt u bekijken op onze site of klik hier:

https://www.valkenkringgrou.nl/princenhofweekend-2019/

Daar vindt u ook de link om foto's bij Eize na te bestellen.

Dit weekend was niet mogelijk geweest zonder de inzet en ondersteuning van :

  • Roelof en Greetje Wester (ter beschikking stellen van de werf en gratis takelfaciliteiten)
  • Vereniging Grouwster Watersport. (wedstrijdorganisatie, startschip, rescue). 
  • Jan Kooistra (takelen Valken en verdere co√∂rdinatie)
  • Hein en Tineke Nijenhuis van de Kon.Watersport Vereniging Sneek. (rescue)
  • Hugo Maarleveld van 2010 Uitgevers (sponsoring filmreportage Watersport-TV) 
  • Eric van Staten / Watersport-TV.
  • Eize Hoekstra (fotografie
  • fam. van der Meer (30m2)
  • dhr. P. Tjeerdsma (16m2)

Wij danken iedereen hartelijk voor zijn/haar bijdrage !

Volgend jaar is het de 10e maal dat wij het Princenhofweekend organiseren.

Als u er niet bij kon zijn hopen wij u volgend jaar wel te zien!

Oant Sjen yn Grou !

3

Met Valkengroet, 

Gert-Jan de Roo,

Margot Knegtering-Breuning en

Jetze Sipma 

(vlnr) 

4

5

 

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Inlog (2)