Belangrijk!! NK 2013 Meting op 29-8-2013

Valken dienen worden aangeboden voor de controle meting op 29-8-2013 tussen 14.00 en 20.00 uur op het haven terrein van de WVA! (artikel 6 van de aankondiging)

De boten worden op de kant voor het kranen te gemeten. Om de meting (en het kranen) zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet de boot klaar staan op de trailer met gestreken mast en zonder het roer aan de spiegel. De spi-boom moet voorhanden zijn en het voor- en achteronder makkelijk bereikbaar voor inspectie (dus geen zeilen in de weg)."

Zoals aangekondigd in het op de ALV en in het Valkennieuws zal er wat strenger gecontroleerd worden bij de metingen op het NK. Voldoet de boot niet aan de klasseregels dan volgt vrijwel altijd uitsluiting van deelname. Het is dus zeker aan te raden om de punten ruim van te voren zelf na te meten!
Moch dit niet lukken, of komt u afwijkingen tegen, neem dan contact met ons op. Vermeldt zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

Rogier, Mark en Freark
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06 1884 5932)

De controlepunten op het NK van 2013 zullen zijn:
1) Positie van de kiel; (klassevoorschrift: 2.4.1 Ballastkiel)
De langsscheepse plaats van de kiel wordt bepaald door de horizontale afstand tussen het snijpunt achterkant spiegel met bovenkant dek op hart schip en het snijpunt van de achterkant van de ballastkiel met de onderkant van de buitenkielbalk. De langsscheepse plaats van de kiel als vorenstaand omschreven moet liggen op 2970 mm met een tolerantie van ±20 mm.
Dit is zelf na te meten; Daarvoor moet je de boot eerst horizontaal stellen t.o.v. de ‘constructie waterlijn’, dat is wanneer de boeg, exclusief beslag, 169mm. hoger is dan de achterboven-kant spiegel. Zie de tekening “Hoe meet ik de positie van mijn kiel?” voor hoe verder.
Meetpunt NK 2013 -02

2) Kuiprand t.p.v. de genuaklemmen (klassevoorschrift: 2.10.7)
Ten behoeve van de genuaschootvoering mag de kuiprand over een lengte van maximaal 200mm verlaagd worden beneden de minimale hoogte van 20mm Om te voorkomen dat dit een verzwakking van de constructie wordt moet ter compensatie de kuiprand aan de binnenzijde verstevigd worden met een lat van mahonie over de lengte van de verlaging + aan beide zijden een overlap van 50mm.
We meten dus de lengte van de opening in de kuiprand en of (indien nodig) de versteviging is aangebracht, bij sommige Valken is de balk achter de kuiprand al groot genoeg zodat er geen ruimte is voor de versteviging, dan is deze ook niet nodig.
Meetpunt NK 2013 -01

3) aangrijpingspunt genuaval (klassevoorschrift: 2.7.1)
Het hart van de schijf voor het fokkeval mag in onbelaste toestand niet hoger boven bovenkant dek zijn aangebracht dan 5300 mm en niet verder uit voorkant mast dan 30 mm. Als het blok voor de genuaval aan een stropje hangt dan mag deze dus iets verder naar buiten dan wanneer deze hoger direct aan het masttopbeslag zit
Meetpunt NK 2013 -03
4) Afstand spiboombeslag uit mast (max 60 mm.) en lengte spiboom (max. 2000mm.) (klassevoorschrift: 2.5.4)
De lengte van de spinnakerboom incl. beslag mag niet groter zijn de 2000 mm.
Het voorste punt van het beslag aan de mast voor de bevestiging van de spinnakerboom mag zich niet verder dan 60 mm uit de buitenkant van de mast bevinden.
Let op!: Hel hele spiboombeslag moet zich binnen die 60mm. bevinden.

6) Drijfvermogen 3000 N en deugdelijke montage! (klassevoorschrift: 2.10.6)
Drijflichamen met een minimaal resulterende opwaartse kracht van 3000 N (is ongeveer gelijk aan een volume van 300 liter) moeten tijdens de wedstrijd op deugdelijke wijze in de boot zijn bevestigd. Van het aangebrachte drijfvermogen dient ²/3 deel in het voorste deel van het schip voor spant 5 en 1/3 deel in het achterste deel van het schip achter spant 5 te zijn geplaatst
Onder een deugdelijke montage verstaan we dat de drijflichamen op geen enkele wijze verwijderd kunnen worden zonder iets los te maken. Bij luchtzakken moet dit ook gelden als ze maar voor 80% gevuld zijn. Let ook op dat luchtzakken niet in contact kunnen komen met uitstekende schroeven en spijkers. In een volgend Valkennieuws zullen we wat voorbeelden geven. )

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Inlog (2)