Boot

 

De Boot

Zeilen in de Valk betekent sportief zeilen op hoog niveau met grote wedstrijdvelden en deelname van geroutineerde zeilers. Met spinnaker, de trapeze en het snelle en wendbare karakter van de Valk bij licht weer en extreme plané snelheid bij harde wind behoort de Valk tot de snelste eenheidsklassen.

In 1939 ontwierp E.G. van de Stadt de hechthouten Valk op verzoek van de Bruynzeel Fabrieken. Naast promotie van het voor die tijd revolutionaire bouwmateriaal, was de Valk ook het eerste industriële jachtbouwproduct in Nederland. Vroeg in 1940 begon Bruynzeel met de promotie en demonstratie van de Valk, met als doel de klasse zo snel mogelijk erkend te krijgen als officiële wedstrijdklasse.

In 1966, tijdens het 25 jarig jubileum evenement voor de valken, georganiseerd door het Kaag bestuur, is de eerste aanzet gegeven om naast de Friese valkenclub “Jacoba van Beieren” een landelijke vereniging op te richten, de Valkenklasse organisatie (VAKO). De uiteindelijke oprichting van de Vako vond plaats op 14 april 1967.

 

 

foto-boot-pagina