Info wedstrijdzeilen

 

Wedstrijdzeilen

Er is jaarlijks een uitgebreid wedstrijdprogramma waar veel Valken bij elkaar komen.

Evenementen worden vaak georganiseerd door verenigingen en daar kun je inschrijven om deel te nemen. De indeling is meestal in eenheidsklassen dus je strijdt tegen andere gelijkwaardige Valken. Geen rating of handicap. Wie het eerst over de finish gaat is de winnaar.

Aanmelding vinden plaats op de website van de organiserende vereniging.

Voorbeelden zijn de meeste wedstrijden van de KWS Sneek maar ook Grou en op de Kaag.

 

De VAKO organiseert zelf ook wedstrijden. Zo heb je NK Sprint en het "gewone" NK. Maar ook de Lange Afstands wedstrijd op de Kaag en de Snertcup in Vinkeveen zijn wedstrijden die in opdracht van of in samenwerking met de VAKO zijn georganiseerd.

Aanmeldingen vinden plaats op de website van de Valkenklasse organisatie.

Op zoek naar de wedstrijdkalender, klik HIER

Voorwaarden deelnemen wedstrijden

Om mee te doen aan officiële (onder auspiciën van het verbond) moet je aan diverse voorwaarden voldoen. Deze staan uitgebreid beschreven op de website van het Koninklijk Watersport Verbond. Belangrijkste voorwaarde is de documentenplicht en komt in het kort hier op neer:

  • Jouw Valk heeft een geldige meetbrief
  • De verantwoordelijke persoon heeft een geldige wedstrijdlicentie én moet lid zijn van een, bij de bond aangesloten, watersportvereniging
  • De bemanning heeft een geldige wedstrijdlicentie (voorheen bemanningslicentie)

Licenties worden afgegeven voor een jaar of voor een evenement (7 dagen geldig)

Lees HIER alle voorwaarden en bestel eventueel jouw licentie.

logowatersportverbond