Jaarprijs

Jaarpijs

Voor het uitreiken van de nieuwe wisselprijs die verbonden is aan de eerste plaats in het jaarprijsklassement heeft de heer Edgar Munnig Schmidt (82 jaar) tijdens de Algemene vergadering van 2014 een beker ter beschikking gesteld. De heer Munnig Schmidt was een goede vriend van Cees Bruijnzeel en heeft met hem in de vorige eeuw vele zeezeilwedstrijden gevaren, op beroemde Bruynzeelschepen als de Zeevalk, de Zeeslang en de Stormy. Bij een van die wedstrijden, in de Griekse wateren van de Middellandse zee in 1977, wonnen Bruijnzeel en Munnig Schmidt een prachtige zilveren beker, die in latere jaren kwijt raakte, maar waarvoor hij na het hervinden nu een nieuwe bestemming wenste. Via de oude Valk (184) van zijn vader, kwam hij in contact met Gert-Jan de Roo en daarmee werd het idee geboren deze beker te schenken aan de Valkenklasse.

De beker is voorzien van een Griekse inscriptie. In de vertaling luidt de tekst: “Districtshoofd van Lasethios, aan de eerste prijs winnaar Klasse A Samos – Kreta, 14e Aegeïsche wedstrijd 1977” gewonnen door “Stormy” van C. Bruijnzeel.”

De nummers 1, 2 en 3 krijgen een permanente herinnering in de vorm van een medaille, gebaseerd op oude Valkenmedailles:

(idee en oude medailles Kik van Swol).

medailesoud

Nieuwe medailles:

medailesnieuw

 

 

 

Winnaars Jaarprijs

2013 - Hette van der Zwaag/Johan Weissenbach (Valk 753)

2014 - Hette van der Zwaag/Johan Weissenbach (Valk 753)

2015 - Madelien Regeer en Rutger Bosland (Valk 704)

2016 - Hette van der Zwaag/Johan Weissenbach (Valk 753)

2017 - Menno Huisman / Marcel van der Kooi (Valk 45)

2018 - Hette van der Zwaag/Johan Weissenbach (Valk 753)

2019 - Hette van der Zwaag/Johan Weissenbach (Valk 753)

2020 - niet uitgereikt vanwege corona

2021 - niet uitgereikt vanwege corona

2022 - Frans en Monique Bakker

2023 - Kik van Swol en Tim Versteeg

 
wisselprijs-jaarprijstrofee
 
winnaars-jaarprijs-2023

Winnaars Jaarprijs 2023

Jaarprijs 2024

Jaarprijs 2024:
Voor volgend hebben de TAC en de PR-commissie voor een andere opzet gekozen. In 2024 kunnen alleen op de volgende evenementen punten worden gehaald:


• Paashaas
• Kleine Sneekweek
• NK Sprint
• Vrijbuiterweekend
• Sneekweek
• Alkmaar Open
• NK groot
• Snertcup


Het bestuur hoopt hiermee veel deelnemers te trekken naar deze evenementen voor een grotere saamhorigheid van de valkenzeilers


 
jaarprijsdeelname2013-2018

Terugblik jaarprijs 2013-2018

De VAKO-jaarprijs bestaat uit een tiental evenementen die afwisselend in Noord en West
worden gevaren. Het NK en NK-sprint worden hier bewust niet in opgenomen. De jaarprijs heeft juist de status van ‘die andere hoofdprijs’: voor degene die op veel wedstrijden het beste heeft gezeild, door het hele seizoen heen. Hoe hoger je uitslag en hoe meer deelnemers, hoe meer punten. Zie de website voor meer uitleg en de uitslagen.

Na zes edities is het goed eens terug te kijken hoe het jaarprijsconcept leeft in de klasse.

In 2013 en 2014 waren er in totaal bijna 200 deelnemers en zelfs 5 boten die meer dan 5 evenementen zeilden. Die aantallen zijn wel teruggelopen, met name in het Westen, waar stelselmatig (tussen de 8% en 45%, 2017) minder gezeild wordt.

Het jaarlijks aantal inschrijvingen lijkt nu af te vlakken naar circa 150 (in 2018 een evenement minder verzeild), maar een positieve trend is dat het aantal unieke deelnemende Valken weer een stijging geeft te zien.
Het aantal superfanatieke veelzeilers mag misschien teruglopen, maar als we het aantal van 80 zeilende teams op het water kunnen vasthouden, slaat de Valkenklasse geen slecht figuur!


Mark van Leeuwen