Talentenprijs

 

Talentenprijs

'Als nu de jonge valkenzeilers, want daarvoor is deze wisselprijs bestemd, omhoog kijken in hun grootzeil en hun blik glijdt weer eens over dat wel zeer streng gestileerde, haast te strak geabstraheerde valk zeilteken, laten zij dan ook even terugdenken aan deze gebeeldhouwde valk die zo vele malen strijdlustiger is en waar de essentie van het dier geweldig goed is weergegeven. En zó moet deze Valk van Van der Pant de strijdlust en concurrentie-zucht van de jongste generatie Valkenzeilers stimuleren.'

 

  

2023-  Fimme Veldhuis en Daan Stoel

2022- Tweeling Dirk en Willem ten Klei

2021- Gert van der Heijden
2020- niet uitgereikt
2019 - Hielke Kooistra
2018 -
2017 -
2016 -
2015 - Ingeborg en Edze Posthuma (Valk 629)
2014 - Malou Wagner-Van Weelden en Karel Wagner (Valk 791 Talentenjacht)
2013 - Eric Bos (Valk 783)
2012 - Madelien Regeer en Rutger Bosland (Valk 791 Talentenjacht)
2011 - Freark Zandstra (Valk 498)
2010 - Tim Jongepier en Eric Jongepier (Valk 584)
2009 - Sandra van Riet (Valk 13)
2008 - Rogier Groenewoud en Agnes Hemmes (Valk 839)
2007 - Mark Nauta en Hero Hettinga (Valk 241)
2006 - Katelijne van Kleef en Taco Hofman
2005 - Eddie Griepsma (Valk 725)
2004 - Hette van der Zwaag en Freark Zandstra (Valk 753)
2003 - Cor Visser (Valk 783)
2002 - Daan Nauta en Ids Hospes (Valk 791 Talentenjacht)

 

De heer Wim Ritman, Valkenzeiler van het eerste uur en tevens vriend van Cees Bruynzeel, promotor van de valken, schonk aan de VAKO de door hem in 1966 bij het 25 jarig jubileum gewonnen 1e prijs voor de oud-valkenzeilers. Deze prijs was destijds uitgeloofd door Bruynzeel zelf. Het bestuur meende deze schenking niet beter te kunnen honoreren dan door er een wisselprijs van te maken. Een wisselprijs voor jong aanstormend talent:
"Talent" nu, kan ook wijzen in de richting van kunst, Kunst met een grote K, en deze nieuwe prijs is er inderdaad een van echte Kunstwaarde. Hij is nl. gemaakt door de bekende beeldhouwster Theresia R. Van der Pant die o.a. ook het ruiterstandbeeld van koningin Wilhelmina aan het Rokin te Amsterdam maakte.
Theresia van der Pant kreeg haar opleiding aan de rijksacademie te Amsterdam bij de professoren Bronner en Esser. Zij behaalde de zilveren erepenning van de Prix de Rome, werkte in Brussel, Milaan en vestigde zich als vrij kunstenaar te Amsterdam. In 1987 werd haal hele oeuvre door de jury unaniem bekroond met de Judith Leysterprijs: nlg 10.000,-, een monografie/catalogus, en een eretentoonstelling in het Frans Hals Museum te Haarlem. Van der Pant vindt haar inspiratie in de natuur en vooral de veelsoortige dierenwereld met haar wonderlijke, vaak bizarre vormen boeit haar. Vogels, vissen, bizons worden verbeeld op een niveau dat uitstijgt boven hun zuiver materiële verschijningsvorm. Herkenbare, maar geabstraheerde beelden, zoals ook deze Valk.
Als nu de jonge valkenzeilers, want daarvoor is deze wisselprijs bestemd, omhoog kijken in hun grootzeil en hun blik glijdt weer eens over dat wel zeer streng gestileerde, haast te strak geabstraheerde valk zeilteken, laten zij dan ook even terugdenken aan deze gebeeldhouwde valk die zo vele malen strijdlustiger is en waar de essentie van het dier geweldig goed is weergegeven. En zó moet deze Valk van Van der Pant de strijdlust en concurrentie-zucht van de jongste generatie Valkenzeilers stimuleren.


22-8-1990 - Ed Hoppe

talentenprijs