Kennisbank

 

Meetbrief

De TCW (technische commissie wedstrijdzeilen van het Verbond) heeft in 2020 de voorschriften m.b.t. een meetbrief anders geïnterpreteerd, waardoor er geen reden meer is om een maximale verloop tijd van een meetrapport aan te houden. Eenmaal maatrapport + certificaat, dat is voldoende basis voor een nieuw certificaat (eea in lijn met klassenvoorschriften).