Klassevoorschriften

 

Klassevoorschriften Valk

Belangrijk zijn de Klassevoorschriften Nationale Valkenklasse.

Wijzigingen in deze voorschriften worden door de Technische Advies Commissie van de Valkenklasse i.s.m. het watersportverbond uitgevoerd.