TAC

 
valkromptechniek

Technische Advies Commissie

De voornaamste functie van de Technische Advies Commissie (TAC) is het uitbrengen van advies aan de Vako en het watersportverbond over wijzigingsvoorstellen in de klassevoorschriften.

Daarnaast organiseert de TAC i.s.m. de klassecontroleurs de metingen op het NK.

Ook is de TAC aanspreekpunt voor leden als zij technische vragen hebben over de Valk.

Op dit moment maken Kik van Swol jr , Freark Zandstra en Jelle Fokkema deel uit van deze commissie. Voor (technische) vragen of suggesties, stuur een mail naar:

cat.[antispam].@valkenklasse.nl