Copyright

 

Copyright

De Valken Klasse Organisatie (VAKO) behoudt het auteursrecht op de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de VAKO openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Citeren met bronvermelding.