Triest bericht: Henk Top overleden

 

Triest bericht: Henk Top overleden

Geplaatst op 11-12-2021  -  Categorie: Algemeen

Het trieste bericht heeft ons bereikt dat Henk Top, valkzeiler in o.a. de 544 en de 831, 7 december 2021 overleden. Henk is heel aktief geweest in de Valkenklasse Organisatie. Als gewaardeerd klassecontroleur was hij altijd bereid deze taak tijdens oa. NK's op zich te nemen. Als lid van de TAC (Technische Advies Commissie) was Henk altijd druk met de klassevoorschriften.

Wedstrijden werden vaak met zijn zoon Ronald gevaren.

Wij wensen alle familieleden en vrienden veel sterkte met dit verlies. 

Namens het bestuur van de VAKO, Sipko Visser

henktop3

henktop4

Peter Albers heeft namens de VAKO gesproken op de afscheidsbijeenkomst.

" Henk en watersport, dat was zijn grote passie. Ik kom zelf tot een conclusie dat je ook kunt zeggen. Henk en techniek, dat was zijn grote passie.

Als werktuigbouwer deed Henk zeer veel ervaring op bij de grote engineering bureaus die zich met installaties van machine parken voor de industrie bezig hielden. Henk was hierbij de specialist voor het installeren van vooral grote gasturbines en compressoren. Een vakgebied waar het minstens om tienden van millimeters gaat.

Misschien niet die tienden van millimeters, maar zeker de millimeters heeft Henk naar de valkenklasse gebracht. Hij was daar al snel lid van de zogenaamde Technische Advies Commissie, ik meen in 1992. Een functie die Henk tot slechts enkele jaren geleden nog actief invulde. In die functie ook nog jaren lid van het bestuur van de Valkenklasse Organisatie.

Het technische ontwerp van de valk, daterend uit 1939, was wel aan wat verbeteringen toe. Zeker ook omdat meerder fanatieke wedstrijd valkzeilers, in hun streven naar een nog snellere boot, de randjes bleven opzoeken van de diverse maatvoeringen en de toleranties die in de oorspronkelijke ontwerp tekeningen niet goed waren vastgelegd. Henk was onze valkzeiler die zich dit bijzonder aantrok.

Hij startte met het geven van de zogenaamde technische Tips in het Valkennieuws. Het resulteerde zelfs in het bouwen van zijn eigen Valk, gebruik makend van zijn eigen inzichten in houtverbindingen en moderne lijmsoorten. Gerenommeerde jachtbouwers kwamen bij hem kijken hoe Henk dat toch allemaal deed. In die bouwloods in Loosdrecht was het overigens vaak een zoete inval. Het valkjacht kreeg de naam TOP, Top Own Products.

Grote waardering dus voor zijn technische kennis. Maar nog veel meer waardering en respect voor de mens achter dit technische brein.

Je kunt techniek goed vastleggen, maar het uitleggen aan de gebruikers, diezelfde fanatieke valkzeilers is een ander puntje. Als klasse controleur kreeg Henk het aardig te verduren. Een boot moeten afkeuren voor deelname aan wedstrijden omdat de boot niet aan de technische voorschriften voldoet is ook geen kinnesinne. Ik heb hem eigenlijk nooit boos gezien, althans niet uitend in emoties. Henk bleef de rust zelve. Bleef luisteren naar meningen, stond daar ook altijd voor open. Bleef bescheiden. Nagenoeg 30 jaar was Henk daarmee dus een vast baken voor vele valkzeilers en bestuurders.

Emoties heb ik overigens heus ook wel gezien. Ik doel hiermee op de lach die vaak, zo niet altijd op zijn gezicht aanwezig was. De lach die ook zo vaak klonk als we na afloop van een wedstrijd op hun  Mitchell een biertje dronken.

De rouwkaart vermeld het hier genoemde zeer goed samen: TOP, Totale inzet, Ongekende wilskracht en Positiviteit

Onze steun gaat uit naar zijn naaste familieleden: Alie, Ronald en Anique en Sandra. Jullie waren de reden voor zijn wilskracht. Jullie hebben hem liefdevol verzorgd.

We wensen jullie alle sterkte toe met dit verlies.

Wij valkzeilers denken eigenlijk alleen maar blijmoedig over alles wat hij voor de Valkenklasse heeft gedaan en voor het mooie mens dat hij was. Je zegt nu eigenlijk vaarwel enzovoort. In gedachten gunnen we jou Henk nog vele pin-ends, ruimtes voor de wal, binnenkant boei en met ons nog meerdere virtuele biertjes".